Gonzalo dálle unha mala nova a Lidia: está pensando en marchar traballar ao estranxeiro. Lidia sé...