Manuel necesita cartos e non dubida en pedirllos a quen sexa, incluso a Carme. Manuel acaba amena...