A Fundación José Luis Taboada traballa na conservación do carballo de Cartelos, a árbore máis vella de Galicia