Repiten os prezos do vacún no mercado de Amio Remata unha nova edición das Catas dos Queixos e os Meles de Galicia