Prezos do gando no Mercado de Amio, en Santiago A escola de Sergude oferta un novo grao de técnico superior en gandería e sanidade animal