- Aberta a convocatoria de axudas para a instalación de caldeiras e equipamentos térmicos de biomasa