- Cotizacións Silleda - ¿Para que serve o carné de aplicador de fitosanitarios e quen está obrig...