Prezos do gando no Mercado de Amio, en Santiago Axudas para titulares de explotacións leiteiras con dificultades financeiras derivadas da súa actividade