A Asociación Galega de Apicultura pon en marcha o programa 'Stop velutina'