Capelán intérnase nas tebras das covas do rei Cintolo, da man de Eduardo e Paco, dous espeleólogo...