Se a algún de vostedes lles caducou a ITV durante o este estado de alarma, xa poden pasar a revisión. Imos saber como están funcionando e como se levan a cabo cos novos protocolos. Carmen García de los Reyes é xefa dunha desas estacións da ITV.