Minimizar a curva de contaxio do Covid-19 é o obxectivo das medidas establecidas de emerxencia sanitaria en Galicia. Os excpertos din que o pico da infección podería chegar nos primeiros días de abril.