Que sabemos cada un de nós do papel e dos dereitos que temos como pacientes nunha consulta médica. É algo que nos lembran desde o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia, temos con nós unha das súas vicepresidentas, Coral Pérez.