Os problemas de saúde que implican unha permanencia prolongada nos hospitais, no caso de que estes sexan menores, supón, entre outras axudas, a da asistencia educativa, e así poder manter a súa escolaridadeEstá con nós Elena Sobrino, directora da aula hospitalaria do Hospital Clínico de Compostela.