Se vostedes fosen maiores ou estivesen nunha situaicón de vulnerabilidade, legarían os seus bens a outra persoa a cambio de alimentos e coidados durante o que lles quedara de vida? Esta figura existe, chámase contrato de vitalicio, e a ela acóllense un cento de galegos cada ano. É unha fórmula regulada na Lei de Dereito Civil da nosa comunidade, pero que adoita estar baixo sospeita de fraude.