Amor pola terra, por Chantada e a Ribeira Sacra en concreto, responsabilidade empresarial e demostrar a excelencia que se pode xerar desde o campo galego. O mellor queixo azul de España sae da queixería Airas Moniz e das mans, entre outros, de Xesús Mazaira.