A ciencia permite desbotar todas as noticias falsas que xurdiron durante esta crise sanitaria. Así o recolle a divugadora científica e química Déborah García Bello no seu último libro, No tocar.