Para descubrir cal foi a primeira orquestra en Galicia, “Medias Verdades” propón dez posibilidade...