Baixo o título “Identidade secreta”, a misión desta nova aventura na Sardiñeira parece moi clara, in