Cando as cousas parecen funcionar para Carmelo, novas frontes de conflito ensombrecen o seu horizonte, para comezar polos asuntos familiares, xa que Bárbara Juve se lle arrepón, decidida a seguir adiante cos trámites de divorcio e pelexar por todos e cada un dos bens que considera seus, e vaise gardar algún ás na manga para asegurarse de gañar a batalla...Namentres o seu matrimonio se derruba, Carmelo ten que enfrontar outra dificultade, xa que os veciños da Sardiñeira xa non se atemorizan e comezan a fa...