O clan dos Matalobos vive as que probablemente sexan as súas horas máis baixas. Carmelo, centrado en reunir os cartos necesarios para pagar o rescate do seu fillo, descoidou o trato cara ós seus homes e iso, en Sardiñeira, un lugar no que as noticias voan, é máis perigoso do que parece. Os outros clans, encabezados por Mateo Veloso, comezaron a tentar aos seus empregados e se o xefe dos Matalobos non reacciona pronto, a familia pode perder a súa posición no pobo. Carmelo, desesperado e seguindo os consel...