Ramón quere construir unha conserveira nun campo ilegal. O pobo divídese xa que a fábrica molesta pero da traballo. Ramón non accede a cambiala de sitio pero Pétroleo négase a concede-lo permiso (pensa no ben da maioría). Carlos e Viriato resolven o problema cambiando as terras ilegais por outras para poñe-la fábrica, todo gracias a Helena.