Baixo o lema “Mullerazas”, o programa conta no escenario con dúas poetisas populares, Jesusa, de Car