Tema: a conservación dos alimentos. No apartado musical, actuacións de Samantha Fox, Kepa Junquera,