Este Venres Santo o programa “Luar” tenlles preparada aos seus espectadores unha velada chea de ...