O feito de que este sexa un “Luar” eminentemente solidario non implicará que decaian a música e a...