Tras percorrer todo o continente americano, Paloma San Basilio chega a “Luar”, inmersa na súa xira