Por primeira vez no escenario de “Luar” actúan xuntas as orquestras Panorama e París de Noia. Outros