Andalucía estará moi presente nesta edición do programa, non só por contar con dous cantantes and...