Todos colaboradores do programa, presentadores incluídos, vestiranse coa roupa tradicional nesta hom