Dedicado aos barbeiros, o programa conta co testemuño de José Carro, presidente da Real Academi...