O programa conta coa presenza do emblemático grupo El Consorcio, herdeiro de Mocedades, ...