Se a música é o ingrediente esencial de “Luar”,nesta ocasión é máis ca nunca porque celebra santa Ce