Programa dedicado aos arrieiros, que percorren as vilas e aldeas con mercadorías, carnes, peixes, fr