Neste programa dedicado á vendima, acode como artista convidado o cantante italiano Albano, que ...