O programa “Luar”, que terá hoxe como temática de fondo a construción tradicional, recibirá a vis...