Se hai algo que caracteriza e une as vilas galegas son as feiras. En cada recuncho do territorio gal