Os espectadores da Televisión de Galicia comprobarán ao longo da emisión do programa “Luar” canta so