A inauguración do balneario é inminente. Só un home pode evitala: don Marcial. Pero os seus plans poden ir aínda máis alá, porque en Viguña nada ocorre sen que el o saiba.O marqués acaba de aceptar que a súa filla Helena sexa cortexada polo capitán, xusto agora que Mario pode meterse en graves problemas con el por axudar os labregos fuxitivos.