Para os Cabanas e os Freire faise cada vez máis difícil descubrir toda a verdade sobre o secuestro de Armandiño e a implicación de D. Román neste asunto. Pero Manuel non se da por vencido, e decide ir a visitar a Gloria ó cárcere coa esperanza de conseguir a confirmación de todas as súas sospeitas. Mentres tanto os Freire tentan localizar por tódolos medios, un avogado que se atreva a enfrontarse a D. Román, pero non o conseguen. A solución a este problema, pode vir da man de Cosme, quen garda en segred...