Lupe acaba entre reixas. Tralo ataque de Álvaro a María, éste ponse ás ordes de Lupe, e sérvelle de contacto con seu cómplice de A Coruña. Ademais, a muller utilizará ó criado para vingarse do mellor xeito posible de Román. Álvaro non se pode acercar a Santalla, teme tanto os Lamela coma os Cabanas. Senén regálalle unha vespa a Milucho e éste invita a María a dar unha volta, mentres Marcos prefire quedar no bar xogando a partida. A vespa queda sen combustible e os dous xoves vense obligados a camiñar du...