A María ocórreselle promocionar o almacén pola radio. Manuel, co beneplácito de Freire, acaba cedendo. Manuel pídelle a Milucho que prepare un slogan e Elías apúntase rápidamente ó negocio. Nun primeiro momento a cuña é moi longa e o prezo dispárase, logo é moi curta e a xente búrlase. Elías busca modelos para unha campaña paralela a favor do almacén. Fotografa a un montón de mulleres do pobo. Elvira apúntase e tenta subornalo con comida para que a escolla a ela. O taxista padece moitas presións de todas...