SENTIMENTOS  Freire é inculpado polo contrabando de tabaco. A Garda Civil reteno enpresenza de tódolos seus veciños. Román séntese máis ca satisfeito ó ver ó seupeor inimigo, lonxe de tódolos seus plans.Mentres, na casa de Freire, Telmo intenta axudar a Adela telefonando a un bóavogado. Ésta, temerosa pola incerteza que de súpeto axexa o seu futuro, acusaa Segundo pola desgraza de seu pai e por ter implicado no feito a Manuel.Á casa dos Cabana chega Mercedes, nai de Deli e Sara, co propósito de axudarna...