Cosme vai ir a Maceiras a cobrala pensión. Explícalle a Pabliño en que consiste e a partir das preguntas do neno, as mulleres da vila empezan a mobilizarse para cobrar tamén. Sara pide consello a súa familia, Manuel e María apóiana. Elvira, envexosa, obsesiónase con que ela tamén ten dereito, pero o ten dificil porque ela non é labrega. Pensa en montar unha granxa e non contenta con iso, pensa en finxir unha lesión para conseguir unha baixa laboral. Marcos xa está a traballar no concello con seu pai, en...