Deli está a levar a cabo un rigoroso xaxún, está moi débil e súa irmá Sara está moi preocupada, suplícalle a don Venancio que a vixíe e lévalle comida á igrexa. Deli non a proba, pero sí o taxista que da boa conta dela mentres arranxa o confesionario. Elvira, está rabiosa de envexa e non dubida en acusar a Deli de romper o xaxún, pois ela víu as migallas do festín. A xove desmáiase e delira. O sacerdote e a beata cren que están ante unha manifestación mística. Don Venancio apresúrase en avisar ó arzobis...