A actitude agarimosa de Lupe non convence a Freire. A coruñesa tenta convencer ó indiano para visitar a cidade herculina e presentarlle a súa familia. Freire non se sente con ánimos pero ela non desiste e convencida por Carmiña tenta facerlle un meigallo. Como a meiga recomendada morrera, Elías e Carmiña préstanse a facerllo eles pensando en gañar uns cartos. Xorde un malentendido e non queda moi claro se Lupe quere seducir a Manuel. As cousas vánselles das mans ós dous argalleiros, e o feitizo amoroso ...