Laura confésalle a súa identidade a don Venancio, buscando no crego consolo e apoio. Mentres, don Román segue instigando a Álvaro para que se propase con ela, coa dobre intención de rirse del e humillala a ela. No canto, Álvaro confesa a Laura, que os tormentos ós que foi sometida foron organizados por don Román. Laura aproveita a inxenuidade do criado para gravar unha confesión de don Román que deposita nun notario. Os Cabanas tentan que Deli saia do convento, para o que inventan unha suposta enfermida...