Manuel tenta convencer a Cosme para comprar un tractor despois de que lle concederan o Crédito Agrario e facer medra-lo seu negocio e axudar ós seus veciños. Isto provocará a ira de D. Román, que ve ameazado o seu poder sobre os campesiños de Santalla. Deli, despois de vivir unha dolorosa historia, fuxe do seu pobo e instálase na casa dos Cabana para axudar a Sara nas labores do fogar e no coidado dos seusfillos. Isto axudaráa a esquece-las súas penas. María, que sente moi proxima a súa tía Deli, confé...