Don Román ten nas súas mans a seu fillo, obrígalle a aparentar na vila que entre eles todo vai moi ben ademais de impedirlle ir ó festival que Lois está a organizar en Santiago. Pero o que de verdade preocupa a Marcos, é a súa nai polas posibles represalias do seu pai. María está melancólica e confusa, bota de menos a Marcos, está namorada. Lois convence a Marcos que debe falarlle dos seus sentimentos a María, pero non se atreve mentres a teña enganada respecto á situación de Laura. A gripe se ceba nos...