Maria levara unha boa malleira dos grises e Manuel decide ir buscala para levala de volta a Santalla aínda que sexa pola forza. María recupérase das feridas e busca consolo na súa tía Deli. Manuel sorprende a súa filla no piso de Lois, nunha actitude que da lugar a equívocos. Lois e Manuel discuten, Manuel non atende a razóns e leva de regreso a casa a súa filla. En Santalla a xove ten que soportar os reproches e as rifas da súa familia, ela argumenta que é igual ca seu pai, un loitador infatigable pol...